Vítejte

 

Přístupová adresa elektronické žákovské knížky:
http://pdc.zsplhostomice.cz/bakaweb

Slavnostní šerpování devátých tříd

4. a 5. třída v zážitkovém parku Zeměráj u Kovářova

4. a 5. třída v pravěku na hradě Točník

Sdělení hygieny: Vodu ve škole lze pít pouze po převaření, do odvolání.

Cykloturistika 9. tříd

Pěší turistika 9. tříd do Svatého Jana pod Skalou

Osov - turnaj ve vybíjené - 5. třída

Branně-sportovní den

Návštěva u Keltů

Opět Žloukovice

Vyšehrad

Slovanská epopej a 8. B

Dětský den na ZŠ P. Lisého v Hostomicích

Deváťáci na světově úspěšné výstavě Titanic

Středověký jarmark spojený se dnem otevřených dveří

Hokejbal proti drogám

Čarodějnické čtení v knihovně – 1. třída

Žáci 4. ročníku v městské knihovně

Divadelní představení o Karlu IV.

Sedmáci ve „Fatě Morganě“

Preventivní program Veselé zoubky v 1. třídě 

P. Plecitý a N. Holá ve školním a okresním kole chemické olympiády

Divadlo kouzel Pavla Kožíška

Leporelo pro budoucí prvňáčky

Den sv. Patrika

4. a 5. třída v Techmania Science Center v Plzni

 

Nové příspěvky v Galerii družiny

Beseda v knihovně – 1. třída

Školní kolo recitace

Deváťáci ze ZŠ P.Lisého v jaderné elektrárně Temelín

Školní kolo recitace 4. a 5. třídy

Maškarní ples čtvrté a páté třídy

Výstava prací žáků keramického kroužku

Lyžování v Jizerských horách

SOUBOJ KOLED 2015

Mikulášská nadílka

Vánoční desetiboj 2015

Mladý chemik

Výstava keramického kroužku

Vystoupení gymnastek pod vedením paní uč. Hoffmannové

Zdobení perníčků v Domově Zátor

Žáci 9. tříd ZŠ P. Lisého v TEP Faktoru

Bruslení Hořovice

Projektový den - kraje ČR

Návštěva Muzea policie ČR v Praze – 1. a 2. třída

Předávání Slabikářů žákům první třídy

Básně žáků 4. třídy

Mobilní planetárium – 1. třída

Turnaj COCA COLA cup

2.tř., 3.A a 3.B v Čechově stodole

Chemický jarmark

Go! kurz 2015

Vítání prvňáčků v novém školním roce