Vítejte

 

Přístupová adresa elektronické žákovské knížky:
http://zspl.bakalari.cz 

Šerpování devátých tříd

Nové příspěvky v Galerii družiny

Terezín + Lidice

Turistika šesťáků

Studený vrch - 8. A,B

Přírodovědná vycházka 8. B - Podbrdy

Peer program - branný den

3. tř. - tvoříme ze stavebnic

Vybíjená páťáků

Výlet třetí a páté třídy

1. a 2. tř. v záchranné stanici zvířat

Den dětí 3., 4.A, 4.B, 5.třídy

Dobré skutky žáků ze 3. třídy

Výlet žáků šestých tříd

Peer program o zdraví

Výtvarná soutěž - vyhodnocení

ČECHOVA STODOLA-STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

ČTVRTÉ TŘÍDY NA NÁVŠTĚVĚ V BOBCATU

Projekt na ZŠ P. Lisého Hostomice – Ekologické dny

Nové příspěvky v záložce Galerie družina

Pěvecká soutěž Solasido

Beseda s Policií ČR 

Zeměpis v praxi

Výlet žáků 6. tříd do Prahy

Mc Donalds Cup – Hořovice 2017

Divadlo Metro

3. třída v knihovně

Vybíjená - 1. ZŠ Hořovice

Hokejbal proti drogám 2017

Beseda s rodiči o zaměstnání

Seznam přijatých žáků do 1. třídy

 

 

Velikonoční jarmark 2017

Dar dětskému oddělení ...napsali o nás

Seminář první pomoci

Recitační soutěž II. stupně

Recitační soutěž 4. A, 4.B a 5. třídy

Maškarní ve 3. třídě

Recitační soutěž 1., 2. a 3. třídy

Šachový turnaj pro mládež

Peer program

Drsná něžná Keňa

Lyžařský výcvik sedmých tříd

Ekologický divadelní pořad pro 1.-3.tř.

Akce seniorů na naší škole

V záložce Škola - Družina - Galerie - nové příspěvky školní družiny

Souboj koled 2016

Předvánoční čas ve 2. třídě

Plavání 2. a 3. třídy

Šesťáci navštívili planetárium

Návštěva Mikuláše, anděla a čertů

3. třída v městské knihovně

Adventní prohlídka zámku Hořovice

Čertovské čtení v knihovně - 2. tř.

Básně žáků třetí třídy

Předávání Slabikářů

Halloween ve škole

Brdy z ptačí perspektivy

Strašidláci ze třetí třídy

"Dýňování" - 1. a 2. třída

Velký technický den v Tlustici

GO! kurz 2016

Vítání prvňáčků 1.9.2016